۱۳۹۲ اسفند ۶, سه‌شنبه

آیا رئیس واحد ثبتی می تواند بدون ترسیم نقشه در صورتی كه ملك قابل افراز نیست رای صادر نماید؟

ثبت شركت
پاسخ :بله چنانچه رئیس واحد ثبتی بدوا" با توجه به وضعیت ملك ومالكیت مالكین تشخیص دهد كه ملك مورد نظر غیر قابل افراز می باشد نیاز به نقشه ترسیمی نمی باشد و رای رد صادر می نماید .     
 موسسه حقوقي
http://www.chatreedalat.ir

وكيل

http://www.chatreedalat.ir

وكيل پايه يك دادگستري